Cart (empty) 0

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky (dále jen "OP") uporavují pravidla dodání zboží vystaveného a přesněji specifikovaného v obchodě www.amsterdam-special.com (dále jen "zboží").

Objednáním zboží kupující prohlašuje, že se s těmito OP seznámil a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. OP jsou součástí objednávky při objednání zboží zákazníkem, přičemž práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou v objednávce upraveny, se řídí těmito OP. V případě, že by nastal rozpor mezi některými ustanoveními OP a objednávky, mají oběmi stranami verifikované ustanovení objednávky odlišně od OP přednost před ustanoveními OP.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Objednávat lze buď řádným vyplněním objednávkového formuláře na stránkach amsterdam-special.com nebo telefonicky.

Za podstatné podmínky se považují hlavně obsah objednávky (přesná specifikace druhu zboží a jeho množství), cena za zboží, platbu, přepravu, způsoba rermín doručení. Rozměry, hmotnost, výkony, složení a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.

Nabídka v sekcích poppers a nitritové odstraňovače nečistot je určena pro profesionální průmyslové použití za velkoobchodní ceny, nikoli pro další prodej spotřebitelům. Zadáním objednávky se má za to, že zákazník je podnikatelem nebo osobou pověřenou k nákupu pro podniky.

Dodavatel vypravuje zásilky do 3 pracovních dní od objednání, nejpozději do 30 ti dní. Obchod si vyhrazuje právo nedodat zboží, které není v době objednání na skladě.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká uskutečněním úhrady za zboží.  K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím v případě dobírky, jinak je objednávka stvrzena odeslání platby. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

Ceny zboží

Pro objednání platí ceny v internetovém obchodě tak, jak jsou v přítomném okamžiku. Ceny se mohou měnit kdykoli v průběhu dne. Při změně objednávky je nutno vycházet již z nových cen. Ceny nacházející se na odkazujících stránkách jsou pouze orientační.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu před jejím potvrzení v případě dobírky, nebo před jejím zaplacením. Po potvrzení, či zaplacení objednávky jedině v případě, že dodávající nesplnil sjednané dodací podmínky. V případě zrušení již potvrzené či zaplacené objednávky je kupující povinen uhradit obchodu škodu vniklou tímto počínáním.

Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případech, kdy si zákazník měl zvláštní požadavky, např. na obal, nestandardní formu placení, větší odběr máloobrátkového zboží, při platbě platební kartou. při dodání do země, kde teploty přesahují 20°C a odkud vrácení zásilky trvá déle než 1 měsíc.

Storno poplatek může dosahovat až 50% nejméně však 25% z celkové ceny. Jestliže zákazník zruší platbu u platební společnosti, aniž by prokázal nedodržení podmínek dodavatelem, aniž by oznámil nedodání nebo dodání poškozeného balíku transportní firmou, pak má prodávající právo na náhradu plných 50 % z kupní ceny minimálně však 15 EUR, jakož i nákladů za případnou neoprávněnou reklamaci platby.

4) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží Vám zašleme poštou, jejíž ceny jsou odvislé od hmotnosti zásilky a země dodání. Pro zjištění předběžné ceny dopravy vložte zamýšlené množství zboží do košíku a stiskněte tlačítko shipping estimator. Ceny dopravy po Česku začínají na 45 Kč, na Slovensko 70 Kč.

5) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

6) VÝMĚNA ZBOŽÍ - VRÁCENÍ

V případě, že by se vám dodané zboží nelíbilo, můžete jej do 14 dní od převzetí vrátit. My Vám nepoužité a nepoškozené zboží proplatíme nebo vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nebo vrácením nese v plné výši kupující.

7) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě (do 3 dnů). Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Na poppers, jakožto zboží mimo lednici podléhající rychlé zkáze, je záruka 14 dní. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním
d) na vybuchnutí (prasknutí) lahvičky.

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu, telefon
4) uveďte datum nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě a číslo objednávky.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací, např. u elektroniky, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

8) NEDODÁNÍ ZBOŽÍ

Případné nedodání přepravcem nebo dodání v poškozeném stavu je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě telefonicky, emailem, či písemně.

Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Za zrušení platby bez ohlášení nedodaného zboží se kupující zavazuje uhradit smluvní pokutu 10 EUR. Platební společnosti účtují u neoprávněných reklamací vlastní poplatky.

 Danny & partner Amsterdam-special.com
European Union